Wijk Oppgård

Nu återgår vardagen som vanligt och arbetet tar vid. Det mysigt att Just nu byggs två av mina projekt i UpplandsVäsby. Det är alltid lika roligt att få se det arbete som lagts ner av alla inblandade gå från ritningar och beskrivningar till riktiga bostäder. Ett av dessa är Wijkhusen ett tidlöst kvarter med rad & kedjehus.

Området har haft en god miljö ambition. Som tillexempel att bevara åkerholmar, plantera pollinerande växter, sedumtak, fördröja dagvattnet. Genomsläppliga ytor och sedumtak gynnar bland annat fördröjningen dagvattnet inom fastigheten.

I Wijkhusen tar vi bland annat hänsyn till pollineringen genom att plantera blommande äppelträd och fläder, varje tomt kommer avgränsas mellan varandra med avenbokshäckar vi kommer även att bygga ett växthus som den kommande föreningen kommer kunna använda för odling om de vill. Alla gröna ytor hjälper även till att binda koldioxid.

Husen har en tidlös design med jordiga toner för att hålla över tid. Kommunens krav för området har vi tagit fram kvalitet och hållbarhets dokument för, erfarenheter tar vi med oss i nästkommande projekt och bygger på vår kunskapsbank.

Advertisement

Städa hönshus

Hönsen ger så mycket tillbaka, mer än jag kunnat ana. De äter med glädje matresterna från vårat hushåll, för dom är det som en stor härlig buffé. Och vi får deras närvaro, ägg i massor och gödsel, som i sin tur leder till fantastisk odlingsbar jord.

Att städa hos hönsen är mysigt. Göra rent samla ihop allt gödsel och lägga de direkt på planteringarna. Dom är lite reserverade för det nya sen och vågar knappt gå in i huset.

Dom fick även gå fritt medans vi städade, vilket dom älskar.

Gödsel.

Gödslade på lavendeln.

Nystädat.